Hoppa till innehåll

Tillfälligt höjt tak för ROT-avdraget

Almega har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian om ett tillfälligt höjt tak för ROT-avdrag. I promemorian föreslås att taket för ROT-avdrag tillfälligt höjs till 75 000 kronor per person under 2024. Samtidigt införs ett separat tak för RUT-avdrag under 2024 som också uppgår till 75 000 kronor.

Almega instämmer i regeringens bedömning att konjunkturläget och den minskade efterfrågan inom byggsektorn motiverar den tillfälliga höjningen av taket för ROT-avdraget.

Almega delar även regeringens bedömning att det krävs ett separat tak för RUT-avdrag under 2024 för att undvika att det höjda taket för ROT tränger undan efterfrågan på RUT-tjänster.

Almega tillstyrker därmed båda förslagen i promemorian

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
15 januari 2024

Finansdepartementets sammanställning av remissvar

Kontaktperson

Patrick Joyce

Chefsekonom

Stockholm

+46 8 762 6967 +46 76 018 70 34 E-post

Läs mer