Hoppa till innehåll

Remissvar: Enklare regelverk för mikro­företagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60)

Almega har givits möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i utredningens betänkande.

Almega är tjänstesektorns viktigaste arbetsgivarorganisation och företräder drygt 11 000 tjänsteföretag med 550 000 anställda. Den privata tjänstesektorn står för 52 procent av BNP och 47 procent av jobben inom ekonomin. Två av tre nya jobb inom näringslivet skapas inom tjänstesektorn. Enkla och förutsägbara regler är en viktig förutsättning för att företagen inom tjänstesektorn ska kunna fortsätta växa och skapa nya jobb.

Att hålla tillbaka och även minska regelbördan för näringslivet är en viktig politisk prioritering. Utvecklingen går tyvärr åt fel håll. Kostnaderna för svenska företag, bara av att administrera det statliga regelverket, uppgick senast de mättes av 2012 till 90 miljarder kronor enligt Tillväxtverket.

Sedan dess har de årliga administrativa kostnaderna till följd av förändringar i statens regelverk – exklusive GDPR – stigit med ytterligare fyra miljarder kronor. Det behövs förändringar för att vända denna utveckling. Almega välkomnar därför merparten av de förslag som presenteras i utredningens betänkande. Huvuddelen av dessa förslag berör inte bara mikroföretag utan skulle förbättra arbetet med enklare regler för alla företag.

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast

Kontaktpersoner

Ulrica Dyrke

Jurist och Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 64 +46 70 364 79 56 E-post

Läs mer

Patrick Joyce

Chefsekonom

Stockholm

+46 8 762 6967 +46 76 018 70 34 E-post

Läs mer