Hoppa till innehåll

Remiss av kommissionens förslag om ändring av direktiv 2006/112/EG avseende mervärdesskatterättslig behandling av vouchrar, KOM(2012) 206 slutlig

Status
Under bearbetning

Svar senast
20 augusti 2012