Hoppa till innehåll

Förslag till en ny lag om bevakning ombord på svenska fartyg (Ds 2012:15)

I promemorian föreslås att en ny lag om bevakning ombord på svenskt fartyg införs. Lagen föreslås gälla bevakning i syfte att skydda fartyget, besättningen, passagerarna och lasten mot angrepp av utomstående personer. Vidare föreslås att den endast ska gälla i fråga om fartyg som omfattas av den internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (ISPSkoden) och befinner sig utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Förslaget har utformats i linje med rekommendationerna från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Lagen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 2013.

Läs förslaget (Ds 2012:15) (länk till regeringen.se)

Status
Under bearbetning

Svar senast
10 augusti 2012