Hoppa till innehåll

Ställa krav på driftsform i offentlig upphandling?

Dags att skifta fokus i välfärdsdebatten – i oktober förra året presenterade Stefan Löfven och Carin Jämtin socialdemokraternas förslag om ”nationella kvalitetslagar”, som sades skulle bringa ordning och reda i välfärden. Det skedde bland annat mot bakgrund av den före detta SSU-ordföranden Ardalan Shekarabis rapport ”Vinst och den offentliga tjänstemarknaden – en rättslig analys”, där han menade att det var möjligt enligt EU-rätten att vid offentliga upphandlingar av välfärdstjänster ställa villkor om avsaknad av vinstsyfte.

    Kapitel

För Almega, vars förbund organiserar huvuddelen av företagen i välfärdssektorn, föreföll detta märkligt. Vi lät därför en av landets ledande juridiska experter på EU-rätten och offentliga upphandlingar – Jur. dr. Andrea Sundstrand, granska frågan. Hennes rättsutlåtande står att läsa här.

Med detta står det klart att såväl socialdemokraternas idé om att låta kommuner rikta upphandlingar och valfrihetssystem inom välfärden till enbart privata, kooperativa och ideella aktörer som inte drivs i vinstsyfte, som LO:s förslag om att så kallade ”samhällsbolag” görs till huvudregel för aktiebolag i välfärdssektorn, inte är förenliga med EU-rätten. De har felaktigt utgått från att man lokalt kan bestämma vilka typer av företag som ska vara med i en upphandling, eller gynna vissa driftformer framför andra. Sundstrands rättsutlåtande torde innebära att förslagen faller.

Fokus i den viktiga debatten om vår framtida välfärd borde nu skifta från driftsform till innehåll. Hur skapar vi bäst förutsättningar för största möjliga kvalitet i skola, vård och omsorg, samtidigt som skattemedel hanteras på ett ansvarsfullt sätt?

Våra medlemsföretag är öppna för att bättre mäta och synliggöra kvalitet i alla verksamheter och stärka tillsynen. Det är ett arbete vi redan påbörjat. Här välkomnar vi samarbete med såväl fackföreningar som politiska partier.