Hoppa till innehåll

F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor

Almega har beretts tillfälle att besvara remissen och inkommer med svar.

Status
Under bearbetning

Från
Regeringskansliet

Svar senast
15 november 2018

Läs remissen här