Hoppa till innehåll

Betänkande SOU 2014:68 Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

 

Skatteförenklingsutredningen överlämnade den 8 oktober 2014 sitt slutbetänkande " Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag " till regeringen. Utredningens förslag innebär att inkomstskattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag förenklas.

Utredningen föreslår bland annat att en ny avsättningsmöjlighet, företagsfond, införs som ersätter reglerna om skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och expansionsfond. Reglerna om periodiseringsfond slopas för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Två modeller för att beräkna positiv räntefördelning införs, fullständig och förenklad räntefördelning. Negativ räntefördelning slopas.

 

Almega har beretts tillfälle att yttra sig över betänkande SOU 2014:68 Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.
Almega instämmer i Svenskt Näringslivs yttrande och har därutöver inget att tillägga.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
16 februari 2015

Läs remissen