Nils Bergh

Arbetsrättsjurist

Nils arbetar som förhandlare på enheten för Arbetsgivarservice.

Bransch/Förbund

call-/contactcenter, Almega Tjänsteföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 19
Mobiltelefon: +46722010879
Epost: nils.bergh@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm