Almega är Sveriges ledande organisation för tjänste­företag

Vi är 165 anställda som representerar ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn. Våra medlemmar är ca 11 000 företag som anställer över 550 000 medarbetare. Almegas rådgivare och juridiska experter ger medlems­företagen råd och stöd i alla sorters personalfrågor, från anställning till uppsägning. Vi förhandlar om cirka 160 olika kollektivavtal varje avtalsperiod. Almega är också en av de stora opinionsbildarna med tjänste­företagens behov för ögonen.

Vid tjänste­företagets sida

Tillsammans med Almega och Almegas experter kan tjänste­företagare bli säkrare arbetsgivare och ägna mer tid åt sin kärnverksamhet.

Almega hjälper till med alla personalfrågor, från anställning till uppsägning. Duktiga förhandlare och experter ger personlig och professionell rådgivning i förhandlingar, arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning, arbetsmiljö, jämställdhet, diskriminering, försäkringar och offentlig upphandling.

                              

Banar väg för tjänste­företagen

Många av Almegas medlems­företag är ledande inom sina verksamhetsområden och ledande i att utveckla nya tjänster. Tjänste­företagen bidrar idag också till utvecklingen av industrins produkter, av hela näringslivet och den offentliga sektorn. De är företag där nya affärsidéer föds och där nya jobb skapas.

Almega har identifierat ett antal områden av stor betydelse för tjänstesamhällets framväxt: forskning, regelverk, entreprenörskap, offentlig köpkraft, kompetens och arbetsliv. Vart och ett av områdena är i sig viktigt och tillsammans bildar de en helhet där förnyelse och utveckling skapar framgång för Sverige. Almega opinionsbildar och driver utvecklingen inom dessa områden. Almega banar väg för tjänste­företagen.

Almega nära dig

För att erbjuda alla medlemmar bästa service sträcker sig Almegas verksamhet över hela landet. Almega hjälper tjänste­företagare att skapa ett bra förhållande mellan arbetsgivare och anställda. Almega kan arbetsgivarfrågor för tjänste­företag.

Vi är Almega

Bli medlem! Ett medlemskap du tjänar på

Vi har en nära koppling till din bransch och därför kan vi ge dig exakt det stöd som du och ditt företag behöver.

Med en högkvalitativ rådgivning och service i arbetsgivarfrågor vill vi hjälpa dig att växa och vara en god arbetsgivare. Vi driver också tillsammans med fackliga organisationer ett gemensamt arbete för att förbättra våra framtida kollektivavtal. Samtidigt jobbar vi hårt med att påverka beslutsfattare i allt från skattelagstiftning till företagens långsiktiga behov av kompetensförsörjning och upphandlingsfrågor.

Kontakta oss idag