Vi är 165 anställda som representerar ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn. Våra medlemmar är ca 11 000 företag som anställer över 550 000 medarbetare. Almegas rådgivare och juridiska experter ger medlemsföretagen råd och stöd i alla sorters personalfrågor, från anställning till uppsägning. Vi förhandlar om cirka 160 olika kollektivavtal varje avtalsperiod. Almega är också en av de stora opinionsbildarna med tjänsteföretagens behov för ögonen.

 

Vid tjänsteföretagets sida

 

Tillsammans med Almega och Almegas experter kan tjänsteföretagare bli säkrare arbetsgivare och ägna mer tid åt sin kärnverksamhet.

Almega hjälper till med alla personalfrågor, från anställning till uppsägning. Duktiga förhandlare och experter ger personlig och professionell rådgivning i förhandlingar, arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning, arbetsmiljö, jämställdhet, diskriminering, försäkringar och offentlig upphandling.

Banar väg för tjänsteföretagen

Många av Almegas medlemsföretag är ledande inom sina verksamhetsområden och ledande i att utveckla nya tjänster. Tjänsteföretagen bidrar idag också till utvecklingen av industrins produkter, av hela näringslivet och den offentliga sektorn. De är företag där nya affärsidéer föds och där nya jobb skapas.

Almega har identifierat ett antal områden av stor betydelse för tjänstesamhällets framväxt: forskning, regelverk, entreprenörskap, offentlig köpkraft, kompetens och arbetsliv. Vart och ett av områdena är i sig viktigt och tillsammans bildar de en helhet där förnyelse och utveckling skapar framgång för Sverige. Almega opinionsbildar och driver utvecklingen inom dessa områden. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Almega nära dig

För att erbjuda alla medlemmar bästa service sträcker sig Almegas verksamhet över hela landet. Almega hjälper tjänsteföretagare att skapa ett bra förhållande mellan arbetsgivare och anställda. Almega kan arbetsgivarfrågor för tjänsteföretag.

Se vår presentation:

Bli medlem! Ett medlemskap du tjänar på