Hoppa till innehåll

Makroekonomi

Tjänstesektorn spelar stor roll för Sveriges BNP- och sysselsättningstillväxt. Den privata tjänstesektorn svarar för mer än hälften av Sveriges totala produktion, och blir alltmer kunskapsintensiv.

Tjänstesektorns betydelse

Hela 3/4 av jobb­tillväxten i den privata tjänstesektorn under de senaste 20 åren har kommit inom kunskapsintensiva tjänste­företag. Den privata tjänstesektorn i sig förklarar hela 80 procent av Sveriges totala sysselsättningstillväxt under perioden.

Almega vill öka kunskapen om hur tjänstesektorn påverkar både konjunktur- och struktur­utvecklingen i svensk ekonomi. Något som vi bland annat belyser i våra egna konjunkturbedömningar och andra rapporter inom området.

Rapporter – Tjänstesektorns betydelse