Spårtrafik­företagen

Almega – spårtrafikföretagens arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv – erbjuder medlemsföretagen bästa kompetens, service och utvecklingskraft i arbetsgivarfrågor.

Almega arbetar för att lönebildningen ska ske i företagen under likartade former för samtliga medarbetare med allmänna anställningsvillkor anpassade till företagen. Som medlem har du alltid tillgång till aktuell arbetsgivarinformation på webben.

Medlemmar i Spårtrafikföretagens arbetsgivarorganisation

Medlemmar är företag som bedriver tågtrafik eller näraliggande verksamheter. Branschen har ca 70 medlemsföretag med tillsammans ca 17.000 anställda.

Utbildning

En aktuell fråga för branschen är utbildning av bland annat tågförare. Almega arbetar tillsammans med Branschföreningen Tågoperatörerna och berörda företag i branschen för att bevaka branschens intressen bland annat vad avser tilldelningen av YH-platser.

EU

Branschstyrelsen bevakar EU-frågor inom den sociala dialogen. Inom järnvägssektorn finns den sociala dialogen även på branschnivå, s k sektoriell dialog. Parter i den dialogen är CER, Community of European Railways (arbetsgivarna) och FST (arbetstagarna). Från och med 2005 är de svenska järnvägsföretagen representerade i den järnvägssektoriella dialogen avseende arbetsgivarfrågor. För detta uttas en särskild avgift på 0,004% av lönesumman föregående år.

Styrelse

Följande ledamöter ingår i branschstyrelsen spårtrafik:

Jan Kilström, Green Cargo AB, ordf
Gunnar schön, Transdev Sverige AB, vice ordf
Crister Fritzon, SJ AB
Ove Bergkvist, Euromaint Rail AB
Kjell Färnström, Stockholmståg KB
Mats Gustafsson, Svenska Tågkompaniet AB
Mats Nyblom, Hector Rail AB
Per Thorstenson, A-Train AB
Peter Viinapuu, MTR Stockholm AB
Johan Åhlander, Arriva Sverige AB

Branschstyrelsen arbetar för att tillvara branschens intressen i arbetsgivarfrågor och består av representanter från medlemsföretagen. Styrelsen väljs av medlemsföretagen i branschen på ett årsmöte.