Spårtrafik­företagen

Spårtrafik­företagen

Bli medlem

Om Almega Spårtrafik­företagen

Vi inom Almega Spårtrafik­företagen vill vara en viktig partner i din roll som arbetsgivare, och hjälpa dig att hålla ordning och reda på personalfrågorna.

Vi har nära kontakter med både operatörer, leverantörer av facility och underhåll samt terminaler och all annan verksamhet inom spårbunden trafik i Sverige, och vi har löpande kontakt med fack­förbunden. Därför kan vi ge dig exakt det stöd som du och ditt företag behöver. Med en högkvalitativ rådgivning och service i arbetsgivarfrågor vill vi hjälpa dig att vara en god arbetsgivare.

Almega Spårtrafik­företagen har 70 medlems­företag.

Rådgivning av Sveriges främsta experter inom arbetsrätt

Du har stöd dygnet runt av vår kunskapsbank på webben Arbetsgivarguiden. Här hittar du användbara mallar, lönestatistik, steg-för-steg-guider och checklistor. Här finner du också svar på dina frågor kring pension, försäkringar, lön, lagar, arbetsmiljö och allt annat som rör dig i din roll som arbetsgivare och chef.

Som medlem i Almega Spårtrafik­företagen kan du prenumerera på Arbetsgivarnytt för att snabbt få viktig information för arbetsgivare.

Almega Spårtrafik­företagen är representerad inom EU i den järnvägssektoriella dialogen vad gäller arbetsgivarfrågor.

Hela Sverige

Vi finns i hela landet och ger dig personlig och professionell rådgivning i arbetsrätt, arbetsmiljö, lön och pensionsfrågor. Vår jour som du som medlem når via telefon och mejl är öppen under dagtid. Almega bistår också med förhandlingshjälp i lokala och centrala förhandlingar.

Almega Spårtrafik­företagen är en bransch inom Almega, Sveriges ledande organisation för tjänste­företag med totalt över 11 000 företag och mer än en halv miljon medarbetare. Vi är Sveriges ledande arbetsgivar­organisation för spårtrafik­företag.

Läs mer om ett medlemskap du tjänar på

Nytt bransch- och arbetsgivar­förbund för Spår­trafiken

Vid årsskiftet bildades det nya bransch- och arbetsgivar­förbundet Tåg­företagen genom en sammanslagning av Tågoperatörerna och Spårtrafik­företagen inom Almega. Här samlar vi hela branschen för ett ännu mer effektivt och framgångsrikt påverkansarbete i frågor som är viktiga för medlemmarna. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Björn Westerberg, tidigare VD Tågoperatörerna   bjorn.westerberg@bto.se

Einar Humlin, förhandlingschef Spårtrafik­företagen      einar.humlin@almega.se

Om det nya förbundet

Styrelserna i Föreningen Tågoperatörerna och Spårtrafik­företagen inom Almega tog under hösten 2018 inriktningsbeslut om att gå samman och fr o m den 1 januari 2020 bilda ett nytt sammanhållet förbund för spårtrafik­företag inom förbundsgruppen Almega. Almega samlar idag över 11 000 medlems­företag inom tjänstesektorn.

För närvarande finns det inget sammanhållet förbund för företag inom spår­trafiken som både arbetar med bransch/påverkansfrågor och arbetsgivarfrågor. Idag är verksamheterna uppdelade i två organisationer, Föreningen Tågoperatörerna och Spårtrafik­företagen inom Almega. Tågoperatörerna arbetar med bransch- och påverkansfrågor, medan Spårtrafik­företagen inom Almega arbetar med arbetsgivarservice, kollektivavtal och kompetensförsörjning. Många företag inom spårtrafikområdet är medlem i båda organisationerna och vissa företag är med i endera Tågoperatörerna eller Spårtrafik­företagen.

Ett nytt förbundet som samlar hela branschen kan bedriva ett mer effektivt och framgångsrikt påverkansarbete i frågor som är viktiga för företagen i branschen. Förbund har stora möjligheter att arbeta för branschens utveckling avseende kollektivavtalsfrågor och fackliga relationer med målet att stärka medlems­företagens konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Som ett eget förbund får branschen ett större inflytande i Almega och inom Svenskt Näringsliv.

I en tid då tågresandet ökar och debatten handlar om mer klimatsmarta färdsätt är det ett bra tillfälle att samla gemensamma krafter för att driva branschens viktiga frågor. Med ett nytt förbund skapar vi ett effektivt och samlat bransch- och arbetsgivararbete för hela spårtrafik­branschen, som åstadkommer mesta möjliga för branschen för en sammantaget lägre kostnad än vad som annars skulle varit fallet.

Processen med att bilda det nya förbundet är i full gång och formella beslut att tas av respektive organisations stämma.

Frågor och svar