Hoppa till innehåll

Det goda tjänste­företaget

När du möter ”Det goda tjänste­företaget” så möter du ett medlems­företag i Almega Tjänste­företagen som inte bara följer lagar och kollektivavtal, utan dessutom arbetar för god etik. Du möter också ett företag som dessutom valt att följa de policies som du hittar på denna sida.

För Det goda tjänste­företaget är ett ansvarstagande från våra medlemmar och en kvalitetsstämpel för dig som kund. Då vet du också att det är företag som tillämpar schyssta villkor när det gäller medarbetarna.

Tjänsteföretagen logotyp

En kvalitetsstämpel

När du möter ett företag med den här symbolen betyder det att det är ett medlems­företag i Almega Tjänste­företagen:

 • Företaget tillämpar kollektivavtal eller villkor på motsvarande nivå
 • Företaget har en policy för jämställdhet, mot diskriminering och sexuella trakasserier
 • Företaget tillämpar vår gemensamma värdegrund

För dig som vill vara med

Så kan du också bli Det goda tjänste­företaget

Det goda tjänste­företaget är en kvalitetsstämpel som betyder att ni som företag visar omvärlden att ni lever upp till lagar och avtal, att ni använder er av policies mot diskriminering och sexuella trakasserier.

Men innan ni bestämmer er; läs vår värdegrund från Almega Tjänste­företagen styrelse.

För dig som vill veta mer

Vårt åtagande gentemot medarbetarna

 • Vi betalar tjänstepension eller avtalspension för medarbetare, vilket betyder att man kommer att ha en god pension när man blir äldre.
 • Vi tillämpar kollektivavtal eller motsvarande när det arbetstid, anställningsformer, semester mm
 • Vi arbetar hela tiden med att kompetensutveckla våra medarbetare.
 • Våra medarbetare omfattas att Trygghetsrådets eller Trygghetsfonden omställningsförsäkring.

Vår värdegrund

Avgörande för ett företags långsiktiga utveckling är att det finns en gedigen värdegrund, för gemensamma värderingar ökar både attraktionskraften och effektiviteten.

Värderingarna måste i beskrivningarna ”stretchas” så att de ger energi och inte är alltför stillastående. De ska ju ge aktiv support till visionen.

Värdegrunden måste vara väl kommunicerad och förankrad i verksamheten. Alla måste vara delaktiga.

Ledaren måste leva som hon eller han lär, det handlar om ”walk the talk”. Tonen från toppen är i längden avgörande för vilken värdegrund som gäller.

Ökat fokus på hållbarhet påverkar hur människor tänker kring etik och värderingar. Allmänt gäller allt högre förväntningar på gott etiskt uppträdande, i smått som stort.

Använd värderingarna i praktiken så mycket det bara går, till exempel vid rekrytering och vid motivering av beslut.

Fyll i formuläret och skicka in så kontaktar vi dig!

Genom att fylla i formuläret här på sajten får vi de uppgifter vi behöver för att ta reda på vad som gäller för dig och ditt företag. Vi kontaktar sedan dig så snart som möjligt.

När du fyller i kontaktformuläret innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som du anmält som kontaktperson. Detta för att vi ska kunna återkoppla med rätt information.

Intresseanmälan – Det goda tjänsteföretaget

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vanliga frågor – FAQ

Vad är Det goda tjänste­företaget?

Vad vill ni med Det goda tjänste­företaget?

Våra företag lägger både kraft, pengar och engagemang på många områden för att vara goda företag. Det handlar om pensioner, försäkringar, arbetsmiljö, arbete mot diskriminering, ett gott förhandlingsklimat på företaget, information till medarbetarna och så vidare.

Nu vill vi också berätta det för omvärlden. Så att du som kund eller om du söker jobb eller om i övrigt från samhället kontaktar ett medlems­företag vet om det.

Det blir ett sätt att få positiv renommé tillbaka för det arbete man faktiskt gör för att vara Det goda tjänste­företaget.

Hur vet jag om ett företag är med i Det goda tjänste­företaget?

Det kan du se på att företaget får använda sig av vår logotype: Det goda tjänste­företaget. Du kan dessutom gå in på sidan Våra goda tjänste­företag och se en lista på vilka som är medlemmar.

Kan man lita på att alla företag lever upp till alla åtaganden?

För att få kalla sig Det goda tjänste­företaget så måste man försäkra att man lever upp till ett antal åtaganden. Vi kontrollerar inte utan det bygger på ett åtagande och egen kontroll. Våra medlems­företag är väl medvetna om att utlova något som man inte lever upp till kan ge badwill som allvarligt skadar företaget. Men har du synpunkter så skicka ett mejl till vår förbundsdirektör Stefan Koskinen, stefan.koskinen@almega.se

Jag har frågor eller vill veta mer, hur gör jag?

Har du frågor eller funderingar? Eller vill du bara veta mer om Det goda tjänste­företaget? Kontakta Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänste­företagen.

Avtal och policies

Avtal vi följer

Policies vi följer

Aktiva åtgärder för att motverka diskriminering

Företag med minst 25 anställda har en policy och en handlingsplan för att motverka diskriminering. Mindre företag arbetar också med frågorna men kan ha ett enklare förfarande. Till exempel en text om hur man arbetar med frågorna på den egna hemsidan.

Läs mer i Arbetsgivarguiden

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Våra medlems­företag arbetar systematiskt med sin arbetsmiljö, allt enligt AFS 2001:1. Arbetsmiljöarbetet kan dock se väldigt olika ut för olika företag. Det viktiga är att man har rutiner för t ex regelbundna skyddsronder så att man förebygger ohälsa och arbetsskador. Det är också viktigt att man har en ordning för hur man gör riskbedömningar utifrån arbetsmiljöaspekter innan man gör förändringar av verksamheten.

Läs mer i Arbetsgivarguiden

Lagar vi följer

 • Arbetsmiljölag (1977:1160)
 • Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
 • Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
 • Lag (1982:80) om anställningsskydd