Vår värdegrund

Det goda tjänste­företaget – vår värdegrund

Avgörande för ett företags långsiktiga utveckling är att det finns en gedigen värdegrund, för gemensamma värderingar ökar både attraktionskraften och effektiviteten.

Värderingarna måste i beskrivningarna ”stretchas” så att de ger energi och inte är alltför stillastående. De ska ju ge aktiv support till visionen.

Värdegrunden måste vara väl kommunicerad och förankrad i verksamheten. Alla måste vara delaktiga.

Ledaren måste leva som hon eller han lär, det handlar om ”walk the talk”. Tonen från toppen är i längden avgörande för vilken värdegrund som gäller.

Ökat fokus på hållbarhet påverkar hur människor tänker kring etik och värderingar. Allmänt gäller allt högre förväntningar på gott etiskt uppträdande, i smått som stort.

Använd värderingarna i praktiken så mycket det bara går, till exempel vid rekrytering och vid motivering av beslut.

Har du frågor eller funderingar? Eller vill du bara veta mer om Det goda tjänste­företaget? Kontakta Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänste­företagen.