Covid-19 – viktig information för dig som arbetsgivare

I och med den extraordinära situationen Sverige befinner sig i kommer det många nya tillfälliga åtgärder från regeringen.

Våra arbetsrättsjurister arbetar under högt tryck med att tolka vad dessa förslag innebär för dig som arbetsgivare. Vi uppdaterar därför denna samlingssida löpande och kompletterar med artiklar vi tror du som arbetsgivare kan ha nytta av. Allt för att hålla dig uppdaterad med så relevant information som möjligt.

 

För dig som är medlem

Till Arbetsgivarguiden Skaffa inlogg till arbetsgivarguiden Prenumerera på Arbetsgivarnytt

Med en högkvalitativ rådgivning och service i arbetsgivarfrågor vill vi hjälpa dig att växa och vara en god arbetsgivare. Tillsammans med fackliga organisationer driver vi också ett gemensamt arbete för att förbättra våra framtida kollektivavtal. Samtidigt jobbar vi hårt med att påverka beslutsfattare i allt från korttidsarbete till anstånd med skatter och företagens långsiktiga behov av kompetensförsörjning.

Bli medlem du också

Om Almegas information

Almega ger allmän information. Den utgör inte arbetsrättslig rådgivning att lägga till grund för ett enskilt fall, då både kollektivavtal och enskilt anställningsavtal kan ha reglering som behöver beaktas. Varje arbetsgivare ansvarar för sina bedömningar.