Hoppa till innehåll

Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett avtal mellan fack­förbund och arbetsgivar­organisation som reglerar löner och andra anställningsvillkor för arbetstagare. 

Rätt förutsättningar för jobb och tillväxt

Det är frivilligt för företag att teckna kollektivavtal. En fackförening kan dock vidta stridsåtgärder såsom strejk eller blockad för att få kollektivavtal. Därför är inte frivilligheten alltid reell. Saknas kollektivavtal gäller i stället lagens regler. Fack och arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal omfattas av fredsplikt. Det innebär att parterna inte får vidta eller delta i stridsåtgärder under avtalsperioden.

Almegas målsättning är att företag med kollektivavtal ska kunna vara mer konkurrenskraftiga än företag utan kollektivavtal. Det ger rätt förutsättningar för att skapa jobb och tillväxt.

Därför vill vi att:

  • Kollektivavtalen ska möjliggöra för chef och anställd att komma överens om fler villkor i anställningsavtal,
  • Kollektivavtalen ska innehålla mer flexibla arbetstidsregler, ersättningsregler och regler för anställningsformer och
  • Lönen ska bestämmas utifrån medarbetarens prestation och utifrån varje företags förutsättningar.

Du hittar ditt kollektivavtal i Arbetsgivarguiden där du som medlem direkt få tillgång till alla avtalstexter som berör just ditt företag.

Vill ditt företag ha kollektivavtal?

Varje kollektivavtal är ett resultat av  förhandling  mellan avtalets parter. Almegas förbund har ingått över 150 kollektivavtal. Vi erbjuder moderna kollektivavtal som är anpassade för tjänstesektorn.

Bli medlem i Almega och få Sveriges vassaste arbetsrättsliga rådgivning på köpet.

Medlem? Läs mer om ditt kollektivavtal

MER OM KOLLEKTIVAVTAL