Hoppa till innehåll

Målet handlar om tre undersköterskor som skickades hem från arbetet under pandemin. Detta eftersom de inte uppfyllde de krav på vaccination mot Covid-19 som bolaget ställde på alla medarbetare i patientnära arbete inom vården.

Tvisten i domstolen har rört huruvida vaccinationskravet var berättigat, om de tre undersköterskorna skulle haft lön under avstängningstiden, om bolagets agerande bröt mot gällande kollektivavtal samt om bolagets agerande även var i strid med LAS.

Det är mycket positivt att domstolen väljer att sätta patienternas liv och hälsa, arbetsmiljöansvaret och verksamheten före övriga intressen.

Antje Dedering, förbundsdirektör, Vårdföretagarna

Av domen framgår att bolaget, under de speciella omständigheter och stora påfrestningar som covid-19-pandemin innebar, har gjort en korrekt bedömning och att vaccinationskravet var berättigat. Domstolen har gått på arbetsgivarparternas linje och konstaterar att bolaget varken har brutit mot kollektivavtalet eller LAS.

– Det är bra att frågan om vaccinationskrav äntligen har prövats. Vi tycker det är mycket positivt att domstolen väljer att sätta patienternas liv och hälsa, arbetsmiljöansvaret och verksamheten före övriga intressen, säger Antje Dedering, förbundsdirektör för Vårdföretagarna.

Vidare konstaterar domstolen att covid-19-pandemin var en stor utmaning för vården och att det rått extraordinära omständigheter.

– Det är glädjande att domstolen beaktar de särskilda förutsättningar som rådde inom vården under covid-19 pandemin. Det sätter ramarna för framtida, snarlika situationer, säger Antje Dedering.

Arbetsgivarparterna har under processen företrätts av Sophie Thörne, arbetsrättsjurist på Almega.

– Vi uppskattar de råd och den stöttning som både vi och vårt medlemsföretag fått från Almega under processen, allt ifrån framtagandet av vaccinpolicyn till hur de skött processen i Arbetsdomstolen, säger Antje Dedering.

Bakgrund i vaccinmålet

  • Bolaget införde en vaccinationspolicy, med vaccinationskrav, för covid-19 under hösten 2021 – med stöd av verksamhetshets- och arbetsledningsrätten. Skälen var patientsäkerheten och säkerställandet av en god och säker arbetsmiljö för personalen. Bolaget följde därmed Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer att personalen ska vara vaccinerad. 
  • Bolaget hade även ett berättigat intresse av att uppställa vaccinationskravet för att säkerställa bemanning och verksamhetens behöriga gång, d.v.s. att kunna fullgöra sina åtaganden enligt vårdavtal, samt för att upprätthålla patienters, anhörigas och allmänhetens förtroende för den vård som bolaget bedriver.
  • Några medarbetare, bland annat tre undersköterskor, ville inte vaccinera sig. Enligt arbetsgivaren stod dessa därmed inte länge till förfogande för arbete med patienter och då det även saknades möjligheter till omplacering skickades de hem utan lön. Anställningarna bestod dock under avstängningstiden. 
  • Vaccinationspolicyn förblev oförändrad till dess att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination förändrades, vilket skedde den 1 mars 2023. 
  • Hösten 2022 stämde Kommunal arbetsgivarparterna i Arbetsdomstolen. Fackförbundet menade att bolaget inte haft rätt att skicka hem de tre undersköterskorna, att de skulle ha haft rätt till lön under avstängningstiden samt att bolaget hade brutit mot kollektivavtalet och LAS.
  • Bolaget och Vårdföretagarna vidhöll att vaccinationskravet var berättigat.