Hoppa till innehåll

Almega tjänsteföretagen har tecknat kollektivavtal med Unionen för Callcenter-medarbetare. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och den totala kostnadsramen är 7,4 procent.

– Vi har haft konstruktiva förhandlingar med Unionen och tillsammans tecknat kollektivavtal inom det så kallade märket, det vill säga de ramar arbetsmarknadens parter är överens om. Det säger Margaretha Sandberg som är ansvarig förhandlare inom Almega tjänsteföretagen. 

Kollektivavtalet gäller under perioden 1 november 2023 till 31 oktober 2025. Det berör ca 8 700 heltidstjänster på 86 företag. 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framför allt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.