Hoppa till innehåll

Kompetensföretagen inom Almega har idag tecknat nytt kollektivavtal med Sveriges Lärare för Bemanning Skolor. Avtalet sträcker sig över 24 månader med ett totalt avtalsvärde på 7,4 procent.

– Tillsammans med vår fackliga motpart, Sveriges Lärare, har vi haft konstruktiva diskussioner och förhandlingar som resulterat i ett nytt kollektivavtal för bemanningsverksamhet inom skola. Avtalet ryms inom det så kallade märket och följer, precis som tidigare, i stora delar kollektivavtalet för friskolor. Det säger Freja Linderstam som är avtalsansvarig för kollektivavtalet Bemanning Skolor på Kompetensföretagen.  

Kompetensföretagens befintliga kollektivavtal Bemanning Skolor löpte ut den 31 augusti 2023 och det nya kollektivavtalet gäller från och med den 1 september 2023 till och med den 31 augusti 2025.  

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.