Hoppa till innehåll

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn föll ytterligare i september till 46,3 jämfört med 48,4 i augusti. Index ligger nu markant under tillväxtzonen (50) och har gjort det under sex av årets första nio månader.

– Detta bekräftar bilden att tjänstesektorns produktion fortsätter att falla och att nedgången omfattar allt fler branscher. Almegas senaste tjänsteindikator förutspådde att produktionen fortsätter att falla året ut säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

Arbetsmarknaden var länge stark trots den svaga konjunkturen men tecknen på att den vacklar blir allt fler. Index över sysselsättningen bland tjänsteföretagen föll markant i september.

– Tjänsteföretagen har hittills valt att behålla personal trots att produktion och försäljning minskat. Företagen har till och med fortsatt att nyanställa för att inte stå utan kompetens när ekonomin vänder uppåt. Nu ökar risken för att man står med för många anställda och måste säga upp personal, säger Patrick Joyce.