Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår den kommande budgeten att taket för RUT och ROT-avdraget höjs från 50 000 kr till 75 000 om året per person. Detta välkomnas av Almega.

– Höjningen av taket är en bra stimulans i detta läge när konjunkturen viker och arbetsmarknaden kyls av, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Tack vare RUT-avdraget har efterfrågan på hushållsnära tjänster ökat lavinartat. Det har i sin tur lett till många nya jobb, inte minst för människor som tidigare haft en svag anknytning till arbetsmarknaden. Förslaget om att utöka avdraget förstärker reformens positiva effekter. 

– Regeringen åtgärd är också bra långsiktigt. Utvärderingar som Almega gjort har visat att RUT-avdraget till stor del finansierar sig självt och ger viktiga ingångsjobb till personer som står långt från arbetsmarknaden, säger Patrick Joyce.