Hoppa till innehåll

Almega tjänsteföretagen har idag tecknat kollektivavtal med fackförbundet Sveriges Lärare för lärare på friskolor. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och rymmer även pensionsavsättningar. Den totala kostnadsramen är 7,4 procent.

– Vi har haft givande förhandlingar med Sveriges Lärare och tillsammans tecknat kollektivavtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om, det så kallade märket. Det säger Daniel Andersson som är ansvarig förhandlare inom Almega tjänsteföretagen. 

Kollektivavtalet gäller under perioden 1 september 2023 till 31 augusti 2025.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.