Hoppa till innehåll

Almega Tjänsteförbunden har idag tecknat kollektivavtal med Seko, ST, Sveriges Ingenjörer, Akavia, SRAT och Ledarna för medarbetare inom avtalsområde Kommunikation. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och rymmer även en viss del pensionsavsättningar. Det totala avtalsvärdet bedöms ligga inom 7,4 procent.

– Vi har tillsammans med våra fackliga motparter haft konstruktiva förhandlingar. Jag är nöjd med att vi nu har vi tecknat kollektivavtal inom de ramar arbetsmarknadens parter kommit överens om, det så kallade märket, i god tid innan avtalet löper ut. Det säger Susanne Svärd Elfström som är ansvarig förhandlare på Almega Tjänsteförbunden.

Inom avtalsområde Kommunikation finns t ex företag som PostNord, Swedavia, Citymail, Menzies, Bring Parcels.

Avtalen gäller under perioden 1 augusti 2023 till 31 juli 2025. 

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företag och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framför allt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt ca 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.