Hoppa till innehåll

Almega Tjänsteföretagen har tecknat nytt kollektivavtal med Transportarbetareförbundet för bilvårdspersonal. Avtalet sträcker sig över 24 månader och har en total löneökningsnivå om 7,4 procent.

– Det är positivt att vi tecknat ytterligare ett avtal där allt ryms inom märket, alltså de ramar som parterna tidigare har kommit överens om. Förhandlingarna har skett i god anda med det gemensamma målet att hitta villkor som fungerar långsiktigt för både arbetsgivare och medarbetare, säger Joakim Josefsson, avtalsansvarig förhandlare för Almega Tjänsteföretagen.

Avtalet löper under 24 månader, från den 1 juli 2023 till den 30 juni 2025, och har en total löneökningsnivå om 7,4 procent.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framför allt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.