Hoppa till innehåll

Almega Säkerhetsföretagen har idag tagit emot ett varsel om konflikt från Transportarbetareförbundet på bevaknings- och säkerhetsavtalet.

– Det är mycket tråkigt att Transport väljer att varsla om konflikt. I detta läge med en orolig omvärld och en hög inflation är det extra viktigt att parterna är ansvarstagande. Vi hade gärna fortsatt förhandlingarna, säger Adam Dobbertin förhandlingschef på Almega Säkerhetsföretagen. 

Transport har sedan tidigare kommunicerat att de inte ställer sig bakom det så kallade märket, vilket är normerande på svensk arbetsmarknad. Och nu varslar de alltså om konflikt på bevaknings- och säkerhetsavtalet. 

– Vad det handlar om är att Transport vill ha mer än alla andra på svensk arbetsmarknad. Detta är både oansvarigt och beklagligt. Vår förhoppning är att vi nu under medling kan nå en överenskommelse innan konflikten bryter ut, säger Adam Dobbertin. 

När Transport avvisar märket bryter de även mot den modell för lönesättning som råder i Sverige och som stått som garant för stabilitet och goda villkor för både medarbetare och företag. Modellen har också inneburit ordentliga reallöneökningar för alla yrkesgrupper sedan den infördes för 25 år sedan. 

– Under förhandlingarna har vi lagt en rad förslag för att möta Transports krav. Men vi håller oss till den svenska modellen och tecknar avtal där allt ryms inom de ramar som arbetsmarknadens parter bestämt tillsammans. Det tjänar alla på i längden, säger Adam Dobbertin.

Varslet om konflikt inkom till Almega i dag torsdagen den 15 juni och stridsåtgärderna träder i kraft den 28 juni kl. 00.00. Nu inleds arbetet med att analysera effekterna av en eventuellt utbruten konflikt samtidigt som processen om ett nytt kollektivtal fortsätter.