Hoppa till innehåll

Medieföretagen inom Almega har idag tecknat kollektivavtal med Fackförbundet Scen & Film för medarbetare inom Film-, TV- och videoinspelningsavtalet. Det nya avtalet sträcker sig fram till den 31 maj 2025. Det totala avtalsvärdet bedöms ligga inom 7,4 procent.

– Vi har haft konstruktiva förhandlingar och tillsammans med våra fackliga motparter tecknat kollektivavtal inom de ramar arbetsmarknadens parter kommit överens om, det så kallade märket. Avtalet innehåller också en annan stor förändring: Huvudklippare inom en produktion får från den 1 september rätt till royalties, säger Anders Bergqvist som är ansvarig förhandlare på Medieföretagen.

– Huvudklipparens roll har förändrats mycket under det senaste decenniet och deras konstnärliga inflytande över filmverket har ökat väsentligt på grund av tekniska landvinningar. Det var dags att ta in dem bland de grupper som idag får royalties. 

Avtalen gäller för perioden 1 juni 2023 till 31 maj 2025.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.