Hoppa till innehåll

Alla behövs på arbetsmarknaden, men alla får inte tillgång till de mest effektiva tjänsterna. Därför lanserar Almega idag rapporten Så bryter vi långtidsarbetslösheten. Med nya och konkreta reformer, som utgår ifrån beprövade och framgångsrika metoder, ska de mest utsatta komma tillbaka till arbete och på så sätt bryta långtidsarbetslösheten.

Långtidsarbetslösheten är på historiskt höga nivåer. Samtidigt har många företag i tjänstesektorn svårt att hitta medarbetare – även till yrken som inte kräver hög utbildning eller lång arbetslivserfarenhet.

– Fler långtidsarbetslösa måste få delta i effektiva insatser som verkligen leder till jobb. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara den kompetens som finns bland såväl långtidsarbetslösa som personer med funktionsnedsättning, säger Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega och projektledare till rapporten Så bryter vi långtidsarbetslösheten.

I rapporten föreslås att långtidsarbetslösa som står långt från arbetsmarknaden själva ska få välja leverantör av en ny tjänst Steg till arbete +. Tjänsten bygger på metoden individanpassat stöd till arbete och utbildning (IPS).

Ny modell för arbetssökande

Bedömningen av arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning måste också gå mycket snabbare än idag. Därför föreslår Almega en ny process för att snabbare kartlägga kompetensen hos de arbetslösa, en process som i dag tar omkring ett år.

– Arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga ska inte tvingas bli långtidsarbetslösa innan de kan få rätt stöd för att hitta jobb eller utbildning, säger Per Hammar.

Fortsatt reformering av Arbetsförmedlingen

Almega föreslår även att Arbetsförmedlingens uppdrag renodlas. Myndigheten ska fokusera mer på uppföljning och kontroll av leverantörerna, samtidigt som alla rustande och matchande insatser bör utföras av fristående leverantörer.

– Låt experterna på arbetsmarknadstjänster rusta och matcha de långtidsarbetslösa men skärp samtidigt kontrollerna av leverantörerna. Almega föreslår höga trösklar in för att bli tjänsteleverantör, exempelvis i nya Steg till arbete +, samtidigt som leverantörer som inte levererar kastas ut, säger Per Hammar.

Arbetsförmedlingen har på senare år inte använt hela anslaget till bland annat lönebidragsanställningar för arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga. Almega föreslår att alla anställningsstöd ska följa individen och att leverantörerna snabbare kan rusta och matcha de arbetslösa till jobb.

– Alla behövs på den reguljära arbetsmarknaden. Med hjälp av effektiva anställningsstöd, som exempelvis de nya etableringsjobben, kan vi skapa en inkluderande arbetsmarknad utan särlösningar med onödiga inlåsningseffekter, säger Per Hammar.

Rapporten presenteras klockan 9.00 och går att följa via den digitala länken här: https://youtube.com/live/vCnqnNB-nec?feature=share