Hoppa till innehåll

Sysselsättningen i de särskilt utsatta områdena ökar. Och enligt Almegas nya rapport är det inom tjänstesektorn de allra flesta jobbar. ”Det är väldigt tydligt, tjänstesektorn är en integrationsmotor i landets särskilt utsatta områden”, säger Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega.

Sveriges 19 särskilt utsatta områden präglas av hög kriminalitet, parallella samhällsstrukturer och låg socioekonomisk status. För att bryta utanförskapet i dessa områden måste fler som i dag är arbetslösa komma i jobb. Därför har Almega i detalj undersökt arbetsmarknaden för att ta reda på vilka yrken och branscher som hittills har visat sig bäst på att bryta utanförskapet.

– Vår kartläggning visar att allt fler boende i särskilt utsatta områden jobbar. Starkast har utvecklingen varit för nyanlända män som faktiskt arbetat i större utsträckning än genomsnittsmannen i de särskilt utsatta områdena. Även nyanlända kvinnor arbetar i högre grad än tidigare, men gapet mellan nyanlända män och kvinnor ökar dessvärre, säger Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega.

Enligt rapporten Jobben som bryter arbetslösheten i särskilt utsatta områden är det inom tjänstesektorn som en absolut majoritet av de nya jobben skapas, inte minst i form av instegsjobb. För män är de vanligaste yrkeskategorierna transport och lager, restaurang samt städ- och serviceyrken. Bland kvinnor dominerar städ och service, vård och omsorg samt förskola.

– Det kan låta paradoxalt men trots en hög arbetslöshet har många tjänsteföretag svårt att få tag på rätt kompetens, även till jobb som inte kräver mer än gymnasiekompetens eller en kortare jobbintroduktion. I de utsatta områden finns alltså en stor outnyttjad arbetskraftsreserv som med rätt insatser skulle kunna ta många av de lediga jobb som faktiskt finns, säger Per Hammar.

De fem vanligaste yrkena bland män i särskilt utsatta områden:
1. Lager- och terminalpersonal
2. Städare
3. Restaurang- och köksbiträden
4. Buss- och spårvagnsförare
5. Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete

De fem vanligaste yrkena bland kvinnor i särskilt utsatta områden:

1. Städare
2. Barnskötare
3. Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
4. Vårdbiträden
5. Personliga assistenter

Trots en positiv utveckling är arbetslösheten fortfarande betydligt högre i de särskilt utsatta områdena än i övriga Sverige. För att få till en mer effektiv jobbpolitik presenterar Almega därför en rad förslag som skulle förbättra situationen:

Genom att införa etableringsjobben, fortsätta reformeringen av Arbetsförmedlingen, skärpa aktivitetskraven för arbetslösa, öka skillnaderna mellan bidrag och arbete och sänka arbetsgivaravgifterna skulle ännu fler ges möjligheten att lämna utanförskapet för ett jobb.

Rapporten återfinns som bilaga.

 

Dokument