Hoppa till innehåll

I går varslade Seko om konflikt efter att tidigare lämnat förhandlingarna inom spårtrafiken. Ett beklagligt beslut enligt Almega Tågföretagen som dock välkomnar att medlare nu utsetts. ”Vi ser fram emot att återuppta dialogen med Seko”, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Almega Tågföretagen.

Varslet om konflikt från fackförbundet Seko omfattar cirka 1 200 medlemmar runt om landet. Dessa kan komma att tas ut i strejk i tre etapper med start den 11 maj, om inte ett nytt avtal kommer på plats.

– Vi hade gärna fortsatt förhandlingarna. Men samtidigt som vi har lagt fram en rad konkreta förslag på lösningar har Seko inte vikit en millimeter från sina initiala yrkanden. Och sedan lämnar de förhandlingarna. Det är inte så man förhandlar, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Almega Tågföretagen.

Nu har Medlingsinstitutet utsett de medlare som ska kliva in i processen för att försöka få parterna att nå en överenskommelse. Medlare blir Gunilla Runnquist, tidigare bland annat förhandlingschef för Lärarförbundet, Bengt Huldt, tidigare bland annat vd för Stål- och metallarbetsgivarna och Gerald Lindberg, tidigare andre ordförande i Livsmedelsarbetareförbundet.

– De är rutinerade medlare och vi är övertygade om att de kan hjälpa oss att nå ett avtal med villkor som fungerar för både arbetsgivare och arbetstagare. Detta borde även ligga i fackets intresse och vi ser fram emot att återuppta dialogen med Seko, säger Pierre Sandberg.

Den främsta stridsfrågan rör schemaändringar. Hittills har Tågföretagens förslag bland annat föreslagit en progressiv ersättning till medarbetare som drabbas av sena schemaändringar där ersättningen – och därmed kostnaden för arbetsgivaren – blir högre ju senare ändringen görs.

– Tyvärr har Seko sagt tvärt nej till samtliga förslag utan att presentera några egna lösningar. I stället för intensifierade förhandlingar har de valt konfliktspåret och nu riskerar tredje man, såväl jobbpendlare som företag, att bli lidande, säger Pierre Sandberg.

Tvärtemot vad Sekos påstår visar Tågföretagens siffror också att förekomsten av sena schemaändringar inte ökar.

– Läget har varit stabilt under de senaste fem åren. I den bästa av världar skulle lagt schema ligga, men så fungerar det inte i verkligheten – människor blir sjuka. Framförhållningen påverkas också av en rad externa faktorer, exempelvis Trafikverkets nya planeringssystem, MPK, säger Pierre Sandberg.

Ytterligare en anledning till att framförhållningen brister är dagens lokförarbrist. Orsaken är en försiktig rekrytering under och efter pandemin. Men här ser Pierre Sandberg att situationen är på väg att ordna upp sig.

– Nu utbildas det lokförare som aldrig förr. Utbildningen är bland de populäraste utbildningarna på yrkeshögskolan samtidigt som tågoperatörerna själva utbildar till yrket, säger Pierre Sandberg.

Förutom sena schemaändringar har även bemanningskravet – ett förbud mot ensamarbete på persontåg – varit en anledning till varslet.

– Det är ett problem att fackens krav skulle inskränka arbetsgivarens grundläggande rätt att leda och fördela arbetet. Tillsammans med fackens strejkrätt är arbetsledningsrätten en bärande del i den svenska modellen och inget vi kommer rucka på. Samtidigt är vi öppna för alla andra lösningar som löser upp knutarna, säger Pierre Sandberg.