Hoppa till innehåll

Regeringen fördubblar försörjningskravet för arbetskraftsinvandring till 26 650 kronor i månaden. Den nya nivån gäller från den 1 oktober i år.

Dagens försörjningskrav på 13 000 kronor i månaden har varit oförändrat sedan 2008 och regeringen aviserade tidigare i år att nivån ska höjas.

– En höjning av försörjningskravet var väntad. Tyvärr blev den alldeles för stor, säger Almegas chefekonom Patrick Joyce.

 Ett försörjningskrav på över 26 000 kronor i månaden innebär att avtalade heltidslöner inom flera tjänstebranscher, bland annat städ och service, inte längre anses ge god försörjning till de anställa. Det är en orimlig hållning och ett brott mot den svenska modellen, säger Patrick Joyce.

 Höjningen blir extra allvarlig eftersom det inte finns någon möjlighet att göra undantag för yrken där det finns brist på arbetskraft, säger Patrick

Höjningen omfattar alla yrken. De enda undantag som är möjliga är säsongsanställda. En utredning om arbetskraftsinvandring ska i början av nästa år föreslå ett nytt inkomstgolv med möjlighet till undantag för bristyrken.

 Det hade varit mycket bättre om regeringen väntat med höjningen tills utredningen var klar så att det hade funnits en ventil för yrken där det råder stor brist på arbetskraft, säger Patrick Joyce.