Hoppa till innehåll

Medieföretagen inom Almega har idag tecknat kollektivavtal med Transportarbetareförbundet. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och det totala avtalsvärdet är 7,4 procent.

– Det är glädjande att vi tillsammans med vår fackliga motpart tecknat kollektivavtal inom de ramar, det så kallade märket, som arbetsmarknadens parter är överens om. Det säger Viktoria Lundqvist som är ansvarig förhandlare på Medieföretagen.

Avtalet gäller under perioden 1 maj 2023 till 30 april 2025 och innebär att lönetariffer och tillägg höjs med 4,1 procent från den 1 maj 2023 och 3,3 procent från den 1 maj 2024.

Kollektivavtalet berör ca 7 000 anställda. 

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framför allt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.