Hoppa till innehåll

Apoteksföretagen inom Almega Tjänsteförbunden har idag tecknat nya kollektivavtal med Unionen, Sveriges Farmaceuter och Sveriges Ingenjörer. De nya avtalen sträcker sig över 24 månader och det totala avtalsvärdet är 7,4 procent.

– Vi har tillsammans med våra fackliga motparter, i konstruktiv anda, tecknat kollektivavtal inom de ramar, det så kallade märket, som arbetsmarknadens parter är överens om. Det säger Åsa Ramel som är ansvarig förhandlare på Apoteksföretagen.

Avtalen gäller under perioden 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025 och berör ca 2360 årsanställda vid 13 företag. 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.