Hoppa till innehåll

Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg även i april och befinner sig åter i tillväxt-zonen. Risken för en lågkonjunktur är inte över men nedgången för tjänsteföretagen kan bli mindre än förväntat.

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i april till 50,5 vilket är kraftig uppgång jämfört med 45,6 i februari. Uppgången drivs främst av att orderingången ökade kraftigt i april efter fem månaders nedgång.

      Ökningen av orderingången är glädjande även om det inte går att lita på en enskild månadssiffra. Orderingången är trots allt betydligt lägre än för ett halvår sedan, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

      En tydligare glädjekälla är att priserna på tjänsteföretagens insatsvaror ökar allt långsammare. Detta bekräftar bilden av att prisökningarna på tjänster bromsar in och ökar chansen för en fallande inflation, säger Patrick Joyce.

Arbetsmarknaden vägrar ännu att vika. Även i april fortsatte sysselsättningen att öka inom tjänstesektorn även om ökningstakten var blygsam.

       Normalt brukar sysselsättningen falla ett till två kvartal efter att produktionen börjat minska. Denna gång är arbetsmarknaden starkare. Det kan bero på att bristen på arbetskraft var så stor förra året att företagen behåller sin personal för att vara redo när konjunkturen vänder uppåt, avslutar Patrick Joyce.