Hoppa till innehåll

Kompetensföretagen inom Almega har idag tecknat nytt Bemanningsavtal för arbetare med samtliga LO-förbund. Avtalet gäller bemanning och sträcker sig över 24 månader med ett totalt avtalsvärde på 7,4 procent.

– Vi har, tillsammans med våra fackliga motparter, haft resultatinriktade förhandlingar och nu tecknat kollektivavtal inom det så kallade märket. Det säger Johan Huldt som är förhandlingschef på Kompetensföretagen. 

Avtalen innebär bland annat ett förenklat administrativt förfarande vid nyanställningar samt ett partsarbete kring det delade arbetsmiljöansvaret. 

Det tidigare kollektivavtalet för bemanning löpte ut den 30 april 2023 och det nya kollektivavtalet gäller från och med den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025. 

Kollektivavtalet berör drygt 41 000 årsanställda medarbetare vid cirka 660 företag. 

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.