Hoppa till innehåll

TechSverige inom Almega har idag tillsammans med SEKO, Service och kommunikationsfacket, träffat ett nytt kollektivavtal för Telekombranschen. Det nya avtalet löper på 24 månader och har ett samlat avtalsvärde på 7,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även avsättning till Flexpension.

– Våra förhandlingar med SEKO har varit konstruktiva, även om många komplexa frågor rymts inom ramen för flera veckors förhandlingar. Tillsammans har vi tagit ansvar och tecknat avtal inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om. Det säger Einar Humlin som är förhandlingschef på TechSverige.

Såväl löne- som villkorsavtalet innehåller möjligheter att skapa företagsnära och lokala lösningar i viktiga frågor för företagen och medarbetarna.  

Avtalen för Telekombranschen berör drygt 17 000 årsanställda medarbetare i ca 145 företag.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företag och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framför allt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt ca 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.