Hoppa till innehåll

TechSverige inom Almega har idag tecknat kollektivavtal med Unionen för medarbetare inom Telekom-sektorn. Det nya avtalet sträcker sig över 24 månader och rymmer även pensionsavsättningar. Det totala avtalsvärdet bedöms ligga inom 7,4 procent.

– Tillsammans med våra fackliga motparter Unionen har vi nu tecknat kollektivavtal inom det så kallade märket. Våra förhandlingar har varit givande och båda parter har agerat på ett ansvarstagande sätt. Det säger Einar Humlin som är förhandlingschef på TechSverige.

Löneavtalet med Unionen är ett processavtal, där löneökningarna främst bestäms utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Om inte de lokala parterna enas om annat efter att löneprocessen genomförts blir dock löneökningarna för medlemmarna kollektivt 4,1 procent 1 april 2023 och 3,1 procent för 2024. 

Utöver löneökningarna kommer premien för Flexpension att öka med ytterligare 0,2 procent från den 1 april 2024 så att de då uppgår till 1,3 procent.

Avtalen gäller under perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025.

 

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänste­företagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2023 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal, flest av alla arbetsgivarorganisationer.