Hoppa till innehåll

Inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk kraftigt i februari till den lägsta nivån på två år. Efterfrågan på tjänster minskar från alla håll. Hushållen drar in på sin konsumtion, aktiviteten i exportindustrin minskar och bostadsbyggandet tvärbromsar. ”Orderingången är mest oroande”, säger Almegas chefekonom Patrick Joyce.

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i februari till 45,7 jämfört med 50,8 i januari. För första gången sedan början av pandemin faller tjänsteproduktionen. Även om enskilda månadssiffror ska tolkas med försiktighet bekräftar detta att lågkonjunkturen definitivt nått tjänsteföretagen.

– Nedgången i tjänsteproduktionen är än så länge inte dramatisk. Det som oroar mest är att tjänsteföretagens orderingång minskar kraftigt. Det bådar illa för utvecklingen framöver, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

Starka jobbsiffror har hittills bromsat nedgången. PMI för februari tyder dock på att även sysselsättningen börjar minska bland tjänsteföretagen. Det kan innebära att lågkonjunkturen nått arbetsmarknaden.

– Det är för tidigt att säga om tjänstejobben är på väg att minska. Andra data visar att tjänsteföretagen fortfarande nyanställer, säger Patrick Joyce.

En ljusglimt är att priserna på tjänsteföretagens insatsvaror ökar långsammare nu än under förra året.

– Det bekräftar vår bild att prisökningarna på tjänster har börjat avta vilket kommer att bidra till en minskad inflation i vår, säger Patrick Joyce.