Hoppa till innehåll
Bild på Irene Wennemo

Riskabelt med kompensation i det här läget

Avtalsrörelsen närmar sig. Höga energipriser, skenande inflation och en svårnavigerad ekonomisk politik gör den mer svårbedömd än på länge. Detta enligt Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

– Om inflationen, och kanske främst energipriserna, faller tillbaka kommer det att bli lättare för industriparterna att komma överens om märket. Men skulle läget bli ännu kärvare blir det tufft. Jag tror avtalsrörelsen kan bli besvärlig, men jag har ändå tillförsikt, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Historiskt hög inflation

Inte sedan 1970-talet har inflationen runt om i världen varit lika hög som nu. I Sverige präglades 70-talet av höga inflationsförväntningar, vilda strejker, en kombination av löneglidning och kompensationskrav samt en misslyckad ekonomisk politik. Nu ser dock förutsättningarna annorlunda ut.

– Nu har vi en stabil lönebildningsprocess i nära samverkan med penningpolitiken. Det finns ett industriavtal som gäller för hela arbetsmarknaden. Samtidigt är den ekonomiska politiken är svårnavigerad. Kompenserar staten för mycket eldar det på inflationen men om kompensationen helt uteblir drabbas vissa grupper hårt ekonomiskt, säger Irene Wennemo.

Riskabelt med kompensation

Fackens krav om löneökning på 4,4 procent är det högsta kravet som facken ställt på 25 år. Utöver detta kräver de också en låglönesatsning, som innebär att lönerna ska höjas mest för de som tjänar minst.

– Ingen vet exakt vilken nivå på löneökningarna som är rätt för att inte driva på inflationen. Men att försöka springa i kapp med inflationen avseende kompensationer är väldigt riskabelt i nuläget. Detta kan man se i USA. Där har inflationen lett till krav på högre löner i en bra arbetsmarknad, vilket leder till ännu högre priser – en svår situation att bryta, säger Irene Wennemo.

Förberedelser ger god bild av kommande medlingar

På Medlingsinstitutet förbereder de sig inför avtalsrörelsen genom att träffa arbetsmarknadens olika parter, fackliga såväl som arbetsgivarorganisationer, för att ta del av deras synpunkter och önskemål.

– Att träffas är väldigt bra. Det ger en bra överblick av vilka frågor som är känsliga och kan innebära svårigheter – en del kanske visar sig vara enklare än vad man först trodde. Samtidigt får man en känsla för var det kan bli aktuellt med medling och utifrån det börja fundera på vilka medlingsteam som skulle fungera, säger Irene Wennemo.

”Jag tror avtalsrörelsen kan bli besvärlig, men jag har ändå tillförsikt”

Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör

Almega en välfungerande organisation

I kommande avtalsrörelse kommer Almega att förhandla 130 avtal. Detta är fler än någon annan arbetsgivarorganisation och lika många som under förra avtalsrörelsen.

– Det stora antalet avtal är väldigt speciellt, men Almega sköter sina förhandlingar väldigt bra på egen hand. Under förra avtalsrörelsen krävdes medlingar endast vid två tillfällen, vilket är ett bevis på att ni är en välfungerande organisation. Vi upplever också att vår relation med Almega är god – lätta att få kontakt med och samarbetet fungerar bra, säger Irene Wennemo.