Hoppa till innehåll

Inflationen årets största utmaning

Ett händelserikt 2022 började med omfattande restriktioner, vilket påverkade många företag. Restriktionerna släpptes i februari – men då kom nästa smäll.

– När företagen började vädra morgonluft efter flera tuffa år invaderade Ryssland Ukraina. Det har inneburit  höjda el- och matpriser, stigande inflation, centralbanker som höjer styrräntan och börser som faller. Kriget har påverkat och kommer att påverka hushåll och företag, säger Fredrik Östbom.

Just nu har Sverige den högsta inflationen på över 30 år.

– Ett ekonomiskt läge där styrräntor chockhöjs för att få ned inflationen samtidigt som världsekonomin är på väg in i en lågkonjunktur är den besvärligaste situation vi har haft på många år, säger Fredrik Östbom.

Efter valet i september tillträdde en ny regering, som ser ut att behöva fortsätta hantera en hög inflation, menar Fredrik Östbom.

– I vanliga fall brukar regeringen via finanspolitiken stimulera ekonomin när den går in i en lågkonjunktur. Men nu är regeringen rädd för att spä på inflationen. Om finanspolitiken är för expansiv motverkas effekterna av den åtstramande penningpolitiken. Det här kommer att vara ett dilemma även kommande år för regeringen. Frågan alla ställer sig är hur djup och långvarig den lågkonjunktur som prognosmakarna förutspår kommer att bli. Vi har under de senaste månaderna sett alltmer pessimistiska prognoser, även om de flesta är överens om att det trots allt förväntas bli en relativt mild lågkonjunktur. Men mycket beror på vad som händer i omvärlden, så osvuret är bäst, säger Fredrik Östbom.

”Våra medlemsföretag skapar jobb och bidrar till både välfärd och ökad integration. Det här ska vi bli bättre på att berätta för politikerna.”

Fredrik Östbom, Almegas näringspolitiske chef

Almega sätter tryck på den nya regeringen

Förväntningarna på den nya regeringen är försiktigt positiva. Det finns löftesrika skrivningar och förslag i såväl Tidöavtalet som regeringsförklaringen.

–  För oss är det avgörande att se till att de positiva förslag som nämns i de olika dokumenten faktiskt blir genomförda – men också trycka på för ”nästa steg”. Det finns alltid en risk för att sittande regeringar äts upp av själva regerandet och inte hinner med så mycket politikutveckling. Regeringen har dessvärre presenterat vissa förslag som inte går i rätt riktning för Almega och våra medlemmar. De ska vi självklart i första hand försöka motverka, men om de ändå blir verklighet ska vi arbeta för att minimera deras negativa påverkan, säger Fredrik Östbom.

Almega en tung och viktig opinionsbildare

Att Almega syns och hörs i den offentliga debatten är en viktig pusselbit i arbetet för att lyfta tjänstesektorns roll i samhället. Almega är redan en tung och viktig opinionsbildare.

– Det ser vi flera bevis på. Vi har en återkommande synlighet i nyhetsmedia med utspel och kommentarer i allt från Dagens Industri till Arbetet. Genom våra månatliga och egenproducerade rapporter presenterar vi dels fakta och insikter, dels bra policyförslag som skulle förbättra möjligheterna att etablera, äga, driva och utveckla tjänsteföretag, säger Fredrik Östbom.

En central del i Almegas näringspolitiska arbete kommande år är att än mer lyfta tjänstesektorns betydelse för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Hälften av arbetskraften arbetar i den privata tjänstesektorn och två av tre nya jobb som skapats i näringslivet de senaste fem åren har tillkommit i den privata tjänstesektorn.

– Det är i företagen inom tjänstesektorn som många svar finns på såväl dagens som morgondagens stora frågor. Våra medlemsföretag skapar jobb och bidrar till både välfärd och ökad integration. Det här ska vi bli bättre på att berätta för politikerna så att de bättre förstår tjänsteföretagens betydelse för Sveriges fortsatta utveckling, säger Fredrik Östbom.

Om tjänsteföretagen fortsatt ska kunna bidra med att skapa jobb, tillväxt och välfärd behövs politik som underlättar och förenklar deras vardag.

– Vi förser politikerna med förslag som förbättrar tjänsteföretagens kompetensförsörjning, skapar fler och bättre fungerande marknader och stärker drivkrafterna för jobb och företagande, avslutar Fredrik Östbom.