Hoppa till innehåll
etableringsjobb
Stefan Koskinen, Förbundsdir. Almega tjänsteföretagen. Foto: Johan Jeppsson

Fackens låglönekrav hotar jobben

Ett av huvudkraven i de kommande avtalsförhandlingarna är höjda lägsta löner. Ett lovvärt initiativ kan tyckas, men på sikt hotas jobben och kraven riskerar att stjälpa mer än det hjälper. Det säger Stefan Koskinen som är arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

Industrifacken presenterade nyligen sina krav inför kommande avtalsrörelse. Förutom löneökningar med 4,4 procent och ytterligare avsättningar till deltids och flexpension kräver facken inom industrin även höjda lägsta löner med 1600 kronor.

Stefan Koskinen, vad är det egentligen som är problematiskt med fackens krav?

– Den svenska arbetsmarknadsmodellen, som både fack och arbetsgivare står bakom, bygger på den så kallade industrinormeringen. ”Märket” som det också kallas anger nivån på löneökningarna för hela arbetsmarknaden. Men den kostnadsökningen måste kunna bäras av alla företag, oavsett verksamhet eller branschtillhörighet. Och det är här problemen med en kraftig ökning av de lägsta lönerna blir extra tydliga.

Varför är detta särskilt tydligt i tjänstesektorn?

– I tjänstesektorn är medarbetarna den viktigaste tillgången och personalkostnaderna är därför en väldigt stor del av verksamheten.

Vilka konsekvenser tror du det skulle få om kraven på högre lägsta löner går igenom?

– Sverige är på väg in i en allvarlig lågkonjunktur och när företag behöver minska kostnader gör man det främst genom personalneddragningar. Kraftigt ökade lönekostnader för de branscher med lägst löner skulle slå hårt för dem som jobbar där. De som inte har så stora marginaler är de som löper störst risk att bli arbetslösa. Att bli arbetslös i dag, när inflationen bitit sig fast på en hög nivå och räntorna stiger, kan sluta i tragedi.

– Högre lägsta löner gör det också svårare att komma in på arbetsmarknaden. I dag är cirka 160 000 människor långtidsarbetslösa i Sverige. Kraftiga höjningar av ingångslönerna höjer också tröskeln in på arbetsmarknaden och gör det ännu svårare för dem som står utanför. Det ökar utanförskapet med alla de problem som följer av det.

Hur tror du att det går i årets avtalsrörelse?

– Jag är övertyga om att vi och våra fackliga motparter har samma intresse av sunt företagande och bra välstånd i Sverige. Och våra medlemsföretag vill ta ansvar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling i en turbulent tid. Men utan lönsamma företag blir det vare sig arbetstillfällen eller utveckling. I akut svåra situationer är det extra viktigt att orka tänka långsiktigt.