Hoppa till innehåll
tjänsteindikatorn
Patrick Joyce, chefekonom på Almega

Tjänste­indikatorn: Stark tjänstesektor bromsar in

Tillväxten i den privata tjänstesektorn är på väg att bromsa in efter en mycket stark utveckling det senaste året. Det visar Almegas tjänsteindikator för andra kvartalet. ”Inbromsningen är tydligast bland företagstjänster”, säger Almegas chefekonom Patrick Joyce.

Under årets första kvartal var produktionen i tjänstesektorn sju procent högre än ett år tidigare. Enligt tjänsteindikatorn, Almegas kvartalsvisa konjunkturmätare, är tillväxten i tjänstesektorn nu på väg att bromsa in.

– Inbromsningen är tydligast bland företagstjänster. Däremot utvecklas de tjänstebranscher som säljer till hushållen fortfarande bra, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Bemanning är undantaget

Bland företag inom information och kommunikation har produktionen i princip varit oförändrad sedan förra sommaren. Även andra konsultbranscher som säljer till industrisektorn har växlat ner hittills under året.

– Undantaget är bemanningsbranschen där omsättningen har vuxit med över tjugo procent under det senaste året. Tillväxten drivs på av den stora bristen på arbetskraft som råder inom hela näringslivet, säger Patrick Joyce.

Stor brist på arbetskraft

Omsättningen i de tjänstebranscher som säljer till hushåll, främst hotell och restaurang, har vuxit snabbt under våren. Utvecklingen hotas dock av ökad inflation och stigande räntor vilket urholkar hushållens köpkraft.

Trots avmattningen är arbetsmarknaden fortfarande stark. Det senaste året har det skapats 157 000 nya jobb i tjänstesektorn. Den rekordstora bristen på arbetskraft bromsar dock jobbtillväxten.

– Över hälften av tjänsteföretagen har svårt att rekrytera rätt kompetens. Detta gäller i stort sett hela tjänstesektorn men störst problem har tekniska konsulter, bemanningsföretag och företag inom besöksnäringen, säger Patrick Joyce.

Rekordökning av priserna

Under det första kvartalet ökade tjänstepriserna med 6,3 procent i årstakt. Det är den största ökningen sedan Tjänsteprisindex började mätas 2005.

– Hälften av prisökningen förklaras av att transportpriserna skjutit i höjden, orsakat av höjda el- och drivmedelspriser. Almegas prisindikator tyder på att prisökningarna kommer att fortsätta i samma takt även nästa kvartal, men det avgörs av hur energipriserna utvecklas, säger Patrick Joyce.

Om tjänsteindikatorn

Tjänsteindikatorn har tagits fram av Almega sedan 2001 för att ge en indikation om vart konjunkturen i den privata tjänstesektorn är på väg på kort sikt. Indikatorn ger information för att tidigt kunna förutspå vändpunkter i konjunkturen, både inom tjänstesektorn och i hela Sveriges ekonomi, eftersom den privata tjänstesektorn svarar för mer än hälften av Sveriges totala produktion, BNP.

Den fullständiga rapporten återfinns här.