Hoppa till innehåll

I slutet av förra året tecknade Akavia och Almega Tjänsteföretagen Juristavtalet, ett skräddarsytt kollektivavtal för jurist- och advokatbyråer.

– Det är väldigt kul och bra att vi nu kan erbjuda ett kollektivavtal som fungerar för den här typen av företag, som vill kunna visa för kunder och som CSR att man jobbar aktivt med arbetsmiljö. Det finns en uppfattning om att kollektivavtal skulle vara något krångligt, men det kan man inte säga om det här avtalet. Utan det är bra för verksamheten, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega.

Att ha kollektivavtal gör det enklare att visa att man har ett ansvarsfullt företagande, påpekar han. En konkurrensfördel gentemot kunder som kräver dokumenterat goda arbetsvillkor hos sina leverantörer. Dessutom underlättar det vid rekryteringar, där dagens talanger bryr sig alltmer om arbetsmiljö, jämställdhet och arbetsvillkor.

”Vi får höra från våra medlemsföretag att många yngre medarbetare nästan alltid frågar ifall företaget har kollektivavtal vid rekrytering.”

– Vi får höra från våra medlemsföretag att många yngre medarbetare nästan alltid frågar ifall företaget har kollektivavtal vid rekrytering. För då vet de att det är schyssta villkor på företaget – annars måste de ta reda på ifall det är så själva. Avtalet fungerar som en form av kvalitetsstämpel.

Med ett kollektivavtal kan arbetsgivare enkelt försäkra samtliga anställda, erbjuda konkurrenskraftiga villkor samt ha kontroll över avgifter. Medarbetarna får en säkerhet genom försäkringar och reglerade anställningsvillkor, allt från arbetstider, föräldralön och pension till hållbar arbetsmiljö. Dessutom vet alla vad som gäller, vilket sparar tid och kraft för både arbetsgivare och medarbetare.

– Har man ett kollektivavtal så har parterna under flera decennier arbetat med att reda ut hur man bäst ska lösa många frågor och situationer som kan dyka upp, sådant som inte finns skrivet i någon lag. Utan kollektivavtal får man lov att göra det jobbet på egen hand.

”Avtalet baseras på årsarbetstid och flexibla arbetstider. Det finns ingen övertidsersättning utan den är kompenserad med en sjätte semestervecka.”

Så hur är Juristavtalet specifikt anpassat till branschen? Ett viktigt område rör lönerna, de är individuella och anpassade till verksamheten lokalt. Avtalet tar hänsyn till att det är vanligt med arbetstoppar. Samtidigt ska lönesättningsprincipen inte vara diskriminerande.

– Avtalet baseras på årsarbetstid och flexibla arbetstider. Det finns ingen övertidsersättning utan den är kompenserad med en sjätte semestervecka.

När det gäller MBL, har avtalet ett förenklat regelverk kring hur man ska hantera frågor om det inte finns någon facklig klubb. En annan sak som är unikt med juristavtalet rör delägarskap.

– Blir man delägare så kan man komma överens om att man är undantagen från avtalet. Något sådant undantag finns inte i något annat kollektivavtal på marknaden.

Avtalet har även flera möjligheter att anpassa det individuellt, i överenskommelse mellan medarbetare och arbetsgivare.

– Det är en samhällstrend i västvärlden att vi tänker mer individuellt och ska kollektivavtalen fungera på framtidens arbetsplatser så måste de öppna för att göra individuella lösningar. I det här avtalet finns väldigt stora möjligheter för just det, det finns inga centrala parter som har lagt in olika förbud – sen ska det självklart fortfarande vara schyssta villkor.