Hoppa till innehåll
distansarbete almega

Svenskt Näringsliv rekommenderar alla företag att se över sin cyber­säkerhet

Sedan Ryssland påbörjade sin invasion av Ukraina har den skadliga cyberaktiviteten ökat. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har meddelat att antalet anmälda IT-attacker har mer än fördubblats de senaste veckorna och uppmanar alla organisationer att vara särskilt uppmärksamma på nätfiske (phishing) och överbelastningsattacker (DDoS).

Informationen om de ökade attackerna bör betraktas med den dubbla vetskapen om att både anmälningsbenägenheten har ökat sedan invasionen, och att den destruktiva cyberaktiviteten har varit förhöjd redan innan densamma.

Attackerna kan förväntas öka ytterligare, och Svenskt Näringsliv har därför uppmanat alla företag att se över sin cybersäkerhet. Detta arbete bör innefatta både en helhetsöversyn, men också ett identifierande av för företaget specifika områden med särskild utsatthet, om sådana finns.

Vi har sammanställt några länkar som kan vara ett bra stöd i  cybersäkerhetsarbetet