Hoppa till innehåll
Skydd och arbete i Sverige för personer från Ukraina

Skydd och arbete i Sverige för personer från Ukraina

Europa står inför den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Mer än fyra miljoner människor kan tvingas fly från Ukraina inom kort. Almegas chefekonom Patrick Joyce förklarar vad som gäller för de som kommer till Sverige.

Europa står inför den största flyktingkatastrofen i Europa sedan 1945. Hittills har 2,3 miljoner människor flytt från Ukraina och 4–5 miljoner människor kan vara på flykt inom kort.  

Aktivering av massflyktsdirektivet

Måndagen den 7 mars öppnade EU gränserna fullt ut till Ukraina genom det så kallade massflyktsdirektivet. Flyende från Ukraina får skydd i EU i ett år, men det kan komma att förlängas till tre år. Mottagandet ska fördelas mellan EU:s medlemsländer på frivillig basis. 

– Migrationsverket räknar med att 76 000 flyktingar från Ukraina kan komma till Sverige före sommaren, men utesluter inte att det kan bli betydligt fler, säger Patrick Joyce. 

Registrering och arbetstillstånd

Flyende från Ukraina som kommer till Sverige ska registrera sig hos Migrationsverkets servicekontor och kommer därefter beviljas uppehålls- och arbetstillstånd med en initial giltighetstid på ett år. Processen ska gå snabbt. Uppehålls- och arbetstillstånd ska beviljas inom en vecka efter registreringen. Flyktingarna ska inte folkbokföras i Sverige, däremot kan de få ett samordningsnummer från Skatteverket.  

Anställa flyktingar från Ukraina

Det är möjligt att anställa flyktingar från Ukraina så snart de fått sitt arbetstillstånd. 

Det är dock arbetsgivarens skyldighet att se till att giltiga arbetstillstånd finns samt att anmäla anställningen till Skatteverket, säger Patrick Joyce. 

Har företaget kollektivavtal måste detta även tillämpas på flyktingar från Ukraina med tidsbegränsade arbetstillstånd. 

En medarbetare som varit lokalanställd i Ukraina och får en anställning på samma företag i Sverige har rätt till villkor och lön enligt svenska avtal, säger Patrick Joyce. 

Stopp för avvisningar till Ukraina

Migrationsverket har tills vidare ställt in alla avvisningar till Ukraina. Personer från Ukraina som redan innan kriget befann sig i Sverige får stanna även om deras uppehållstillstånd går ut. 

– Vid krigets inledning befann sig omkring 1  200 ukrainska medborgare i Sverige med giltiga arbetstillstånd. Så länge de ansöker om förlängning innan tillståndet går ut kan de fortsätta arbeta här, säger Patrick Joyce.