Hoppa till innehåll
omöjligt att handla med Ryssland
omöjligt att handla med Ryssland

”I praktiken omöjligt att handla med Ryssland”

De praktiska problemen förknippade med ryska handelsförbindelser är många. Därtill kommer de moraliska. Almegas Ukrainasamordnare, David Wästberg, förklarar varför handel med Ryssland i stort sett är helt omöjlig.

– Oavsett om det man handlar med är föremål för sanktioner eller inte är det i dag praktiken omöjligt att bedriva affärer med Ryssland, säger David Wästberg, näringspolitisk expert och Ukrainasamordnare på Almega.

De enda undantagen är handeln med kol, olja och gas, annars gäller problematiken oavsett om den ryska motparten är satt under sanktioner eller inte.

Grusade transportvägar

För det första är det mycket svårt att föra varor till eller från Ryssland. Flygförbindelserna mellan Ryssland och västvärlden ligger nere och dessutom har i stort sett alla containerfartyg slutat angöra ryska hamnar.

– Storbritannien har förbjudit ryska fartyg att angöra de brittiska hamnarna och det är inte osannolikt att andra länder kommer att följa deras exempel. Redan nu är ryska långtradare förbjudna på de färjelinjer som går mellan EU och Ryssland, säger David Wästberg.

Hänvisade till kontanter

Men även om det skulle gå att få varor till Ryssland är det tveksamt att dessa går att sälja på den ryska marknaden. Kreditkortsbolag som Mastercard, Visa och American Express har stängt ned verksamheten i Ryssland och ryssarna hänvisas till kontanter.

– Rusningen efter kontanter har lett till en kontantbrist som tillsammans med en skenande inflation leder till en minskad efterfrågan på varor och tjänster. Dessutom har Ryssland klassat Sverige som ett icke vänligt inställt land vilket innebär att all rysk betalning för svenska varor och tjänster ska ske i rubel, en valuta som hittills tappat halva sitt värde, säger David Wästberg.

Import från Ryssland omöjlig

Även import från Ryssland är i princip omöjlig. De företag som vill köpa ryska varor kan inte betala för varorna eftersom de ryska bankerna kopplats bort från de internationella betalningssystemen. Dessutom kan ryska företag ha stora produktionssvårigheter.

– Med tanke på svårigheten att föra in varor i Ryssland kommer de ryska företagen lida av en omfattande brist på insatsvaror. Och som sagt, även om en rysk leverantör kan producera går det i praktiken inte att föra ut varor ur landet, säger David Wästberg.

Investeringar i Ryssland omöjliga

Investeringar i Ryssland är också i det närmaste omöjliga. Främst på grund av att det är svårt att genomföra ekonomiska transaktioner till Ryssland.

– Dessutom hotar Ryssland med att expropriera utländska tillgångar, fysiska såväl som immateriella, säger David Wästberg.

Alltfler personer på sanktionslistan

Listan över ryssar som omfattas av västvärldens ekonomiska sanktioner växer. Det handlar personer som äger och kontrollerar en stor del av den ryska ekonomin.

– Att göra affärer med dessa individer kan innebära att man bryter mot sanktionerna. Och för att säkerställa att ingen av personerna på sanktionslistorna på något sätt står bakom en tilltänkt affärspartner krävs ett mycket omfattande och komplicerat undersökningsarbete, säger David Wästberg.

Risk för negativ publicitet

Även tjänstehandeln stoppas, med vissa webbaserade undantag. Men även om det är möjligt att skicka data till och från Ryssland så kan tjänsterna omfattas av restriktioner eller sanktioner. Men framför allt kvarstår problemet med att göra betalningar till och från ryska konton.

– Om ett företag, mot förmodan, skulle kunna hantera dessa svårigheter återstår ytterligare ett stort problem. Enligt en allmän åsikt är det moraliskt oacceptabelt att i dag göra affärer med Ryssland, vilket innebär att de företag som trots allt gör detta riskerar att bli föremål för såväl bojkott som omfattande negativ publicitet, säger David Wästberg.