Hoppa till innehåll
almega-krönika-tjänstesektorn-vd-ann öberg

”Tjänstesektorn – långt mer än ett ekonomiskt värdeskapande”

Samhället förändras. Tjänstesektorn likaså. I en ny krönika – den första i en serie – förklarar Almegas nya vd, Ann Öberg, Almegas roll i den utvecklingen. Dessutom avslöjar hon några av sina planer inför framtiden.

Tjänstesektorn är ett fundament för Sveriges välfärd och tillväxt. Dess betydelse har ökat successivt under en lång tid och utvecklingen bara fortsätter. I dag är 80 procent av alla nya företag i Sverige tjänsteföretag samtidigt som en majoritet av alla nya jobb skapas inom sektorn. Tjänstesektorn är en tillväxtmotor som skapar arbete, genererar välfärd och formar en inkluderande arbetsmarknad som leder till ökad integration.

Samtidigt är tjänstesektorn långt mer än ett ekonomiskt värdeskapande. Den sitter också på lösningen till många av de stora samhällsutmaningarna. Det är en sektor som i många delar leder samhällsutvecklingen, tar ansvar och bidrar till hur vi löser de stora utmaningarna och bygger hållbara strukturer. Detta oavsett om det handlar om att skapa förutsättningar för ett bra arbetsliv med schyssta villkor eller att ta ett miljömässigt ansvar.

En av tjänstesektorns verkliga styrkor är dess förmåga och kapacitet att vara värdeskapande hela vägen från ett serviceintensivt till ett högteknologiskt näringsliv. Att sektorn spänner över stora delar av samhället innebär också att den kan bidra brett till samhällsutvecklingen.

Men tjänstesektorns fortsatta tillväxt innebär även vissa utmaningar. Utvecklingen måste speglas i de regler och villkor som gäller. Utmaningen är därför också politikens. Beslutsfattarna måste skapa rätt förutsättningar för att vi ska kunna tillvarata tillväxtpotentialen framöver. Att tjänstesektorns betydelse för svensk ekonomi får gehör inom politiken är och förblir en av Almegas viktigaste uppgifter.

Men Almega är också redo att axla ett större ansvar och lyfta blicken ytterligare. Under den senaste tiden har vi omdefinierat vår roll och nu är en av våra viktigaste uppgifter att gå från ord till handling. Vi ska förstärka vår position som den ledande och mest framträdande rösten på svensk arbetsmarknad.

Förutom att rida i framkanten av den extrema förändringsvåg som nu sköljer över arbetslivet, vara snabbfotade och leverera här och nu, behöver vi också att ta oss an större och mer strategiska framtidsfrågor. Jag tänker delvis på de alltmer påtagliga branschglidningarna som sker på arbetsmarknaden: ett mediehus är en teknisk plattform och ett tågföretag ett transportföretag. Denna utveckling innebär att företag får allt svårare att identifiera sig med en specifik bransch, vilket givetvis ställer krav på hur vi är organiserade och hur våra kollektivavtal är strukturerade.

Men det handlar också om nya framväxande företag på svensk arbetsmarknad. Företag som ställer begrepp som arbetsgivare och arbetstagare på ända. Hur kan vi på bästa sätt hjälpa dessa gig-företag och ”kombinatörer” (en kombination av egenföretagare och anställd) till en hållbar tillväxt?

Hållbarhet är i en bred bemärkelse en central fråga för Almega. För tjänsteföretagen är det i vissa fall en överlevnadsfråga. Om vi ska vara en framträdande röst för tjänstesektorn behöver vi därför skruva upp volymen. Samtidigt är hållbarhet inte bara en fråga om klimatet. I begreppet ligger även ekonomisk och social hållbarhet. Vi vet att arbetsgivare med kollektivavtal bidrar till att skapa ett hållbart arbetsliv. Vem vet, kanske vi ska utveckla ett ”kollektivavtalspass” – ett bevis för arbetsgivare med schyssta villkor?

Genom att identifiera och angripa framtidens frågeställningar på ett lösningsorienterat och konstruktivt sätt kommer vårt bidrag till en positiv utveckling av svensk arbetsmarknad bli avgörande. Almegas nya roll innebär ökad synlighet, men detta är helt i linje med tjänstesektorns ökande betydelse för Sverige. En sektor som skapat nio av tio nya jobb det senaste decenniet och står för mer än hälften av Sveriges BNP förtjänar att företrädas av en stark och tydlig röst. För mig är den rösten Almegas.

Läs alla Ann Öbergs krönikor om tjänstesektorns betydelse