Hoppa till innehåll

Återhämtningen i den privata tjänstesektorn fortsätter, även om takten slagits av. Produktionen är knappt två procent högre än innan pandemin. Detta enligt Tjänsteindikatorn, en rapport från Almega som utkommer fyra gånger per år och tar tempen på produktion och sysselsättning inom den privata tjänstesektorn. Samtidigt råder det stora skillnader mellan olika branscher.

– De branscher som säljer tjänster till företag, exempelvis IT-konsulter, har stått sig relativt bra genom hela pandemin. Produktionen är nu betydligt högre än före pandemin. Men tillväxten börjar mattas av, vilket är en effekt av leveransproblemen inom industrin, alltså hos kunderna, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega och ansvarig för Tjänsteindikatorn.

Fler jobb än innan pandemin

Inledningsvis under Coronapandemin försvann många jobb inom tjänstesektorn. Effekten var dock kortvarig. Under det senaste året har antalet jobb ökat med 86 000 och det jobbar fler i sektorn i dag än innan pandemin.

– I dag finns det drygt 5 000 fler jobb i sektorn jämfört med innan pandemin. Flest nya jobb har skapats inom information- och kommunikation, exempelvis datakonsulter, samt inom fastighetstjänster. Dessutom pekar vår arbetsmarknadsindikator på att jobbtillväxten kommer hålla i sig, säger Patrick Joyce.

Bristen på arbetskraft är tillbaka

Mellan 2016 och 2019 var bristen på arbetskraft det största hindret för tjänsteföretagen. Enligt tjänsteindikatorn är problemet nu tillbaka och fyra av tio tjänsteföretag upplever personalbrist.

– I de värst utsatta branscherna har två av tre företag svårt att rekrytera den personal de behöver. Problemen är störst i kunskapsintensiva branscher men även för andra tjänstebranscher, som besöksnäringen, börjar situationen bli kritisk, säger Patrick Joyce.

Priset på tjänster ökar

Under 2020 dämpades försäljningspriserna på tjänster avsevärt. Nu har utvecklingen vänt och tjänstepriserna ökar igen. Under årets tredje kvartal ökade de privata tjänsteföretagens försäljningspriser med 3,3 procent på årsbasis.

– Prisökningarna på tjänster är de högsta på 13 år. Förklaringen är främst de ökade kostnaderna för drivmedel och energi som fått priserna på transporttjänster att skena, på årsbasis med hela 9,5 procent, säger Patrick Joyce.

Hela rapporten hittar du här.