Hoppa till innehåll

Stort steg i den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen

Äntligen presenterade regeringen den länge emotsedda departementsutredningen om hur Arbetsförmedlingen ska reformeras. Inriktningen är i allt väsentligt den som återfanns i januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

– Arbetsförmedlingen får nu ett långsiktigt ansvar för att handla upp förmedlingstjänster av fristående jobbförmedlare som ska matcha och rusta arbetslösa till jobb samt utbildning. Detta är en huvudnyckel till att förbättra företagens kompetensförsörjning och pressa tillbaka långtidsarbetslösheten, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.

Han varnar samtidigt för att öppna för kommunerna att bli leverantörer av matchningstjänster.

– Startas kommunala matchningsaktörer strider det mot kommunallagen och skulle skapa konkurrensproblem med de fristående aktörerna. Arbetsförmedlingen bör istället se till att en frivillig samverkan mellan kommunerna och leverantörerna kommer till stånd för att fler långtidsarbetslösa snabbare ska få jobb eller påbörja utbildning, säger Andreas Åström.