Hoppa till innehåll
Stefan koskinen om anställningsskydd

Almegas avtalsrörelse – 100 avtal i hamn

I veckan tecknade Almegas förbund det hundrade kollektivavtalet sedan i november. En i många avseenden annorlunda avtalsrörelse är därmed inne på upploppet. ”Det har genomgående varit konstruktiva diskussioner och ett bra tonläge under denna avtalsrörelse”, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

– Vi kommer att komma ihåg den här avtalsrörelsen som den som präglades av pandemin. Sedan satte Industrin ett märke som var mycket högt för många av våra medlemsföretag och dessutom har stridsviljan varit låg på LO-sidan eftersom man velat värna pensionsöverenskommelsen. Det är klart att dessa faktorer har haft en lugnande effekt, säger Stefan Koskinen.

Sedan den förra avtalsrörelsen har Almega tillsammans med Unionen och Akademikerna även arbetat för att utveckla kollektivavtalen löpande, utanför själva avtalsrörelsen. Detta har varit framgångsrikt och förhoppningen är att även kunna lösa ut svåra frågor med andra fackförbund på detta sätt.

– Vår förhoppning är att den här typen av partsgemensamma utvecklingsprojekt kommer kunna bidra till ännu bättre förutsättningar för framtida avtalsrörelser och att dessa kommer kunna ske ännu mer friktionsfritt, menar Stefan Koskinen.

I likhet med övriga parter på den svenska arbetsmarknaden värnar Almega den svenska modellen som innebär att arbetsgivare och fackföreningar gemensamt förhandlar om vad som gäller kring löner och villkor. En hörnsten i modellen är det så kallade märket som innebär att industrins parter tecknar ett avtal som därefter ligger till grund för alla andra avtal på arbetsmarknaden.

– Det är ju välkänt att Almega under många år arbetat för en mer lokal lönebildning. Där lön sätts ute i företagen i nära samarbetet med medarbetarna. Det har i den här avtalsrörelsen funnit en större förståelse från flera fackförbund om att en ”one size fits all”-lösning är inte är optimal, utan det har funnits en större öppenhet för en lokal diskussion om hur ser just våra förutsättningar ut här på vårt företag, säger Stefan Koskinen.

Sammanlagt kommer Almega för sina drygt 11 000 medlemsföretags räkning att teckna 130 avtal i årets avtalsrörelse. Flest av alla arbetsgivarorganisationer.

– Med så pass många avtal är det givetvis inte möjligt att nå konsensus i samtliga. Ibland får det bli en kompromiss med både dess goda och dåliga sidor.  Men det tecknas alltid avtal. Det är det som är det bärande i den svenska modellen, säger Stefan Koskinen.