Hoppa till innehåll
Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega

Almega: ”Krisen kräver fler krisåtgärder”

Under de senaste månaderna har det allmänna ekonomiska läget varit fortsatt bistert för flera branscher inom tjänstesektorn. Rekommendationer och restriktioner försvårar verksamheten och innebär i vissa fall näringsförbud. Almega kräver därför i en ny hemställan till regeringen nya krisåtgärder så att tjänsteföretagen ska kunna övervintra coronakrisen.

– Krisen kräver fler krisåtgärder. Varje restriktion som regeringen presenterar måste följas av nya krisåtgärder för kämpande tjänsteföretag. Utlovade stöd har dessvärre fastnat i de byråkratiska kvarnarna. Därför behövs nu snabb likviditet till företagen. Den bästa åtgärden i det här läget vore sänkta arbetsgivaravgifter, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Enligt honom måste politikerna skyndsamt presentera nya krisåtgärder. Eftersom pandemin och vaccineringen drar ut på tiden krävs kraftfulla ersättningar till företagen för att undvika jobbförluster och konkurser.

– Om pandemilagen skulle komma att nyttjas till att stänga ned verksamheter, vilket socialminister Lena Hallengren flaggade för idag, talar vi totalt verksamhetsförbud som kommer att kräva mycket omfattande och riktade stöd till de företag som drabbas, säger Andreas Åström.

Almegas kravlista till finansministern:

 1. Förläng omställningsstödet
  Läget för många tjänsteföretag är fortfarande nattsvart. Omställningsstödet är ett viktigt stöd till de tjänsteföretag som har tappat minst trettio procent i omsättning till följd av samhällets partiella nedstängning. Stödet behöver förlängas till att också inkludera månaderna mars, april, maj och juni.
 2. Sänk arbetsgivaravgifterna
  Den stödåtgärd som varit snabbast och mest effektiv var den tillfälliga sänkningen (mars – juni 2020) av arbetsgivaravgifterna för upp till 30 anställda hos varje arbetsgivare. Sänkningen innebar en lättnad på maximalt 5300 per anställd och månad. Det krävs inte någon stor ombyggnad av IT-system, inga revisorsintyg, inga kollektivavtal och inga komplicerade ansökningar. För hårt prövade tjänsteföretag skulle det vara bra med en sänkning av arbetsgivaravgifterna mars, april, maj och juni.
 3. Bygg ut korttidsarbetet
  Den stödform som har varit mest omfattande under pandemin har varit korttidspermitteringen. Nuvarande system med korttidsarbete löper ut i juni 2021 och behöver för närvarande inte förlängas ytterligare. Från den 1 april försvinner dock möjligheten att korttidspermittera upp till 80 procent. Vi föreslår att möjligheten till korttidspermittering upp till 80 procent förlängs även under april, maj och juni månad.
 4. Avskaffa banavgifter för tågföretag
  De riktade tillskott staten lämnat till de regionala kollektivtrafikmyndigheter som drabbats av förlorade intäkter under pandemin har inte kommit trafikföretagen till del. Trots att de regelverk, rekommendationer och restriktioner som har kommit från regering och myndigheter har fått samma effekt som en hög grad av näringsförbud. Stöden riktar sig enbart till upphandlad regional trafik men har hittills inte kommit utförande operatör till del och långväga kommersiell kollektivtrafik omfattas inte över huvud taget av stöden. Trafikföretagen, och i synnerhet de som bedriver långväga kommersiell trafik, har drabbats mycket hårt och burit en stor del av intäktstappet. Regeringen bör utnyttja de möjligheter till riktade åtgärder som EU snabbt beslutat om, till exempel vad gäller reduktion av banavgifter. Vi föreslår därför att banavgifterna tillfälligt avskaffas under innevarande år, åtminstone under perioden 1 januari till och med den 30 juni 2021. Detta utgör en lindring för hårt prövade tågföretag.
 5. Avskaffa flygskatten
  Flyget och Sveriges flygplatser har stor betydelse för internationell handel och internationella affärsförbindelser, men har också drabbats hårt av restriktionerna mot resor under coronakrisen. Åtgärder krävs för att stötta flygets återhämtning och hållbara omställning, utan återhämtning blir det ingen hållbar omställning. Flyget och flygplatserna knyter samman Sveriges regioner, samtidigt som de också är en bro till och från världen utanför. Avskaffa därför flygskatten under en övergångsperiod för att hjälpa flygbranschen på fötter.