Hoppa till innehåll
Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Välkomna utökningar av stödåtgärder

Regeringen och samarbetsparterna föreslår att omställningsstödet till företag ska höjas och förlängas. Dessutom utökas stödet till korttidspermitteringar. ”Det är nödvändiga förslag som förhoppningsvis kan rädda många jobb och företag”, säger Almegas näringspolitiske chef Andreas Åström.

– Nu är det hålla ut som gäller. Även om vaccinet är under utrullning är läget fortsatt akut för många tjänsteföretag, speciellt för de som drabbats av restriktioner. Utökade omställnings- och permitteringsstöd ökar chanserna för att fler av dessa företag ska klara sig, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om en förlängning och utökning av omställningsstödet för små och medelstora företag. Förlängningen gäller retroaktivt från november fram till och med februari och ersättningsnivån höjs från att täcka 75 till 90 procent av företagets fasta kostnader. De som kan söka stödet måste ha tappat 30 procent av sin omsättning.

Stödet till korttidsarbete utökas så att företagen kan minska arbetstiden med upp till 80 procent istället för dagens 60 procent. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen, vilket innebär att den permitterade behåller 88 procent av lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent. Beslutet gäller under perioden januari–mars.

– Effektiva stödåtgärder är något vi på Almega har arbetat för under hela pandemin. Både stödet till korttidsarbete och omställningsstödet har varit och är alltjämt enormt viktiga. Det är nu viktigt att stöden betalas ut snabbare. Byråkratin som kringgärdar ersättningarna är tyvärr alltför omfattande, säger Andreas Åström.